BTW 9 %

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief. Hieronder valt ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Om te beoordelen of uw woning ouder is dan 2 jaar, het bouwjaar bepalend  van de woning volgens de gemeentelijke administratie.

Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 9%-tarief.

Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond.

Hieronder vallen:

Tijdelijk leegstaande woningen.

Aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen,

ruimtes in bejaarden, verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden.

Studentenwoningen

Kloosters in gebruik voor permanente bewoning.

Tweede (recreatie)woning die permanent bewoond mag worden.

Garages, schuren, serres en aan- en opbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen

Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt.

Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden voor toepassing 9% tarief schilderwerk:

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes.

Afzonderlijke garageboxen.

Recreatie woningen die niet permanent bewoond mogen worden.

Hotels en pensions.

Woonboten en woonwagens.

Link: Belastingdienst.

Back to Top